Kurumsal Destek ve Danışmalık

Şirketlerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, daha verimli ve performansı yüksek şirket yapılarının oluşturulması ve devamlılığın nesiller boyu sürdürülebilmesinde kurumsal yönetim ilkelerinin desteği çok büyüktür.

Kurumsal Yönetim uygulamalarının en önemli sonuçlarından bazıları aşağıdaki gibidir;                                 

·         Düşük maliyetli finansal kaynak yollarının bulunması,

·         Krizlere karşı stratejik tutumlar,

·         Risklerin etkin yönetimi,

·         Şirket imajının arttırılması,

·         Şirket verimliliğinin artması,

·         Yatırımcı memnuniyeti ve talebinin artması,

·         Yabancı yatırımcıların ilgisinin artması,

·         Şirket içi kaçakların en aza indirgenmesi,

·         Şirket güvenini arttırarak yatırımcı sağlanması,

·         Şirket performansının en üst düzeye çıkartılıp o seviyede korunması,

·         Çalışan memnuniyetinin sağlanması,

Programları ihtiyacın belirlendiği noktadan, başarı ile sonuçlandığı noktaya kadar her aşamada izliyor, eğitimleri sürekli gelişen bir sistem içinde tasarlıyor ve sunuyoruz.

Yönetim & gelişim ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun programları tasarlamak için Yeditepe’nin uzman ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.