Tüm Eğitimler

eğitim, kurs, sertifika, yeditepe, yeditepe üniversitesi, yeditepe üniversitesi sem, yeditepe üniversitesi sürekli yaşam merkezi, yaşam boyu eğitim, 4x4, kişisel gelişim, sertifikalı eğitimler, meb onaylı kurslar, meb onaylı sertifikalar, kurs, sertifika, cv, kdv, a'dan z'ye, eğitim, e-, istanbul digital, istanbul dijital, ilkay öztürk, webinar, sanal, sanal karakter, video, oyunla öğrenme, augmented reality,  zenginleştirilmiş gerçeklik, öğrenme, kendine fark at, istanbul digital, istanbul dijital,
Dijital Teknolojiler ve Yeni Görme Biçimleri
Eğitim Tarihi:
Çağdaş medya kuramı, asıl mesajın içerik değil, doğrudan mecranın bizzat kendisi olduğu önermesi üzerine kurulmuştur.  Gerek günümüzün gerekse geleceğin görsel kültürünün temel niteliklerini kavramanın alternatif bir yolu da, imgelerin içeriklerini, yani aktardıkları anlatıları bir tarafa bırakarak, imgelerin üretimi ve tüketimini sağlayan... Detay..

eğitim, kurs, sertifika, yeditepe, yeditepe üniversitesi, yeditepe üniversitesi sem, yeditepe üniversitesi sürekli yaşam merkezi, yaşam boyu eğitim, 4x4, kişisel gelişim, sertifikalı eğitimler, meb onaylı kurslar, meb onaylı sertifikalar, kurs, sertifika, cv, kdv, a'dan z'ye, eğitim, e-, istanbul digital, istanbul dijital, ilkay öztürk, webinar, sanal, sanal karakter, video, oyunla öğrenme, augmented reality,  zenginleştirilmiş gerçeklik, öğrenme, kendine fark at, istanbul digital, istanbul dijital,
Çağdaş Sanatın Şifreleri
Eğitim Tarihi:
Sanat tarihi jargonunda “çağdaş sanat” deyimi, 1960’lı yıllarda başlayıp zamanımıza dek süren belli bir sanat anlayışına karşılık gelse de, günlük dildeki kullanımı daha çok, bugün sanat adı altında toplanan etkinlikleri ve onları gerçekleştiren günümüz sanatçılarını ifade etmektedir. Güncel sanat ise, sanat dünyasının içinde bir şekilde yer... Detay..

Matematiksel Yaratıcılık ve Sanatsal Düşünce
Eğitim Tarihi:
Ayrı dünyaların ve farklı yaşam biçimlerinin disiplinleri olarak görmeye alıştığımız sanat ve matematik arasındaki karşılıklı etkileşimin ele alınacağı bu derste, saymanın yeni keşfedildiği, mağaraların duvarlarına ilk desenlerin çizildiği tarih öncesi dönemlerden, matematiğin entellektüel bir disipline dönüştüğü Antik Çağ’a; sanatın ve bilimin... Detay..

Görsel Kültür Bu İmge Neyi Anlatıyor ?
Eğitim Tarihi:
Batı uygarlığının kodları büyük ölçüde görsellik üzerine kurulmuş, çeşitli mecralarda farklı yöntemlerle oluşturulan imgeler, kamusal ve özel alanların düzenlenmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Görsel okur-yazarlık, yeni bir imgenin içeriğini, aktardığı anlamı anlayabilme yetisi, insanlık durumunun temel belirleyicilerinden olagelmiştir. Bu... Detay..

Avrupa Sanat Tarihine Yolculuk
Eğitim Tarihi:
Görsel Sanatların tarihsel evrimini inceleyen Sanat Tarihi bilim dalının kapsamında resim, heykel, mimari, bezeme sanatlarının incelenmesi ve bunların tarihsel gelişimlerinin saptanması, tanımlanması, yorumlanması ve sanat eserlerinin anlaşılır kılınması. Erken Sanatlar (M.Ö. 30000-M.S. 1300) Mısır Sanatı, Mezopotamya Sanatları, Yunan ve... Detay..

Sinema Sanat Yönetmenliği
Eğitim Tarihi:
Sanat yönetmeni aslında bir nevi dekor ve kostüm tasarımcısıdır. Yapacağı tv dizisi ya da filmin dekor, mekân seçimi, mekânın düzenlenmesi, gerekli aksesuarların temini ve tüm çevre düzenlemesi tamamıyla sanat yönetmeninin ve ekibinin sorumluluğu altındadır. Aslında kostüm, saç, makyaj da sanat yönetmeninin sorumluluğu altına girer. Sanat... Detay..

eğitim, kurs, sertifika, yeditepe, yeditepe üniversitesi, yeditepe üniversitesi sem, yeditepe üniversitesi sürekli yaşam merkezi, yaşam boyu eğitim, 4x4, kişisel gelişim, sertifikalı eğitimler, meb onaylı kurslar, meb onaylı sertifikalar, kurs, sertifika, cv, kdv, a'dan z'ye, eğitim, e-, istanbul digital, istanbul dijital, ilkay öztürk, webinar, sanal, sanal karakter, video, oyunla öğrenme, augmented reality,  zenginleştirilmiş gerçeklik, öğrenme, kendine fark at, istanbul digital, istanbul dijital,
Perdedeki Hayal-et; Türk Sinema Tarihi
Eğitim Tarihi: 07.05.2016
Sinemanın doğuşuna kaynaklık eden, görüntünün kaydedilmesi, 19. Yüzyılın nimetleri arasında gösterilmektedir. Osmanlı coğrafyasına matbaanın gelişinin aksine hızla gelen sinematograf, Türk Sinemasının da temellerinin atılmasına olanak sağlamıştır. İki temel bölüme ayrılan atölyede ilk bölümde Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş, Tek Parti Dönemi, 1950’... Detay..

Belgenin Sineması; Belgesel Film Atölyesi
Eğitim Tarihi: 07.05.2016
Belgesel sinema kavramı görüntünün kaydedilmesi ve sinema endüstrisinin doğuşuyla çağdaş bir köke sahiptir. Sinematografın icadıyla birlikte belgesel sinemanın da temelleri atılmıştır diyebiliriz. Ancak, kurmaca sinemadan farklı bir anlatım tarzı oluşturması ve kendi başına bir alan açması 1930’ları buldu. Belgesel sinema Türkiye’de ve Dünya’da,... Detay..