Tüm Eğitimler

Avrupa Sanat Tarihine Yolculuk
Eğitim Tarihi:
Görsel Sanatların tarihsel evrimini inceleyen Sanat Tarihi bilim dalının kapsamında resim, heykel, mimari, bezeme sanatlarının incelenmesi ve bunların tarihsel gelişimlerinin saptanması, tanımlanması, yorumlanması ve sanat eserlerinin anlaşılır kılınması. Erken Sanatlar (M.Ö. 30000-M.S. 1300) Mısır Sanatı, Mezopotamya Sanatları, Yunan ve... Detay..

Modern Dünyada Beyin Eğitimi
Eğitim Tarihi:
Modern Dünyada Beyin Eğitimi   Eğitim Dünyasında yaşanan sorunların pek çok bahanesi olsa da bu durum çözüm üretme zorunluluğumuzdan bizi alıkoymaz. Modern dünyanın getirdiği kolaylıkların yanında eğitim hayatına olumsuz etkilerinin çözülmesine yönelik bugün her zamankinden daha çok düşünmek zorundayız.  Eğitim alanında beyin... Detay..

eğitim, kurs, sertifika, yeditepe, yeditepe üniversitesi, yeditepe üniversitesi sem, yeditepe üniversitesi sürekli yaşam merkezi, yaşam boyu eğitim, 4x4, kişisel gelişim, sertifikalı eğitimler, meb onaylı kurslar, meb onaylı sertifikalar, kurs, sertifika, cv, kdv, a'dan z'ye, eğitim, e-, istanbul digital, istanbul dijital, ilkay öztürk, webinar, sanal, sanal karakter, video, oyunla öğrenme, augmented reality,  zenginleştirilmiş gerçeklik, öğrenme, kendine fark at, istanbul digital, istanbul dijital,
Dijital Teknolojiler ve Yeni Görme Biçimleri
Eğitim Tarihi:
Çağdaş medya kuramı, asıl mesajın içerik değil, doğrudan mecranın bizzat kendisi olduğu önermesi üzerine kurulmuştur.  Gerek günümüzün gerekse geleceğin görsel kültürünün temel niteliklerini kavramanın alternatif bir yolu da, imgelerin içeriklerini, yani aktardıkları anlatıları bir tarafa bırakarak, imgelerin üretimi ve tüketimini sağlayan... Detay..

Editörlük Atölyesi
Eğitim Tarihi:
Editörlük mesleği ile bilgilerin verileceği bu atölye çalışmasında katılımcılarla sınıf içi uygulamalar yapılacak, bir metne nasıl ve ne kadar müdahale edilmesi gerektiği incelecektir.   •     Yayıncılık sektörü, yayınevlerinin işleyişi •     Editörün bu işleyişteki rolü •   ... Detay..

eğitim, kurs, sertifika, yeditepe, yeditepe üniversitesi, yeditepe üniversitesi sem, yeditepe üniversitesi sürekli yaşam merkezi, yaşam boyu eğitim, 4x4, kişisel gelişim, sertifikalı eğitimler, meb onaylı kurslar, meb onaylı sertifikalar, kurs, sertifika, cv, kdv, a'dan z'ye, eğitim, e-, istanbul digital, istanbul dijital, ilkay öztürk, webinar, sanal, sanal karakter, video, oyunla öğrenme, augmented reality,  zenginleştirilmiş gerçeklik, öğrenme, kendine fark at, istanbul digital, istanbul dijital,
Çağdaş Sanatın Şifreleri
Eğitim Tarihi:
Sanat tarihi jargonunda “çağdaş sanat” deyimi, 1960’lı yıllarda başlayıp zamanımıza dek süren belli bir sanat anlayışına karşılık gelse de, günlük dildeki kullanımı daha çok, bugün sanat adı altında toplanan etkinlikleri ve onları gerçekleştiren günümüz sanatçılarını ifade etmektedir. Güncel sanat ise, sanat dünyasının içinde bir şekilde yer... Detay..

Sinema Sanat Yönetmenliği
Eğitim Tarihi:
Sanat yönetmeni aslında bir nevi dekor ve kostüm tasarımcısıdır. Yapacağı tv dizisi ya da filmin dekor, mekân seçimi, mekânın düzenlenmesi, gerekli aksesuarların temini ve tüm çevre düzenlemesi tamamıyla sanat yönetmeninin ve ekibinin sorumluluğu altındadır. Aslında kostüm, saç, makyaj da sanat yönetmeninin sorumluluğu altına girer. Sanat... Detay..

Matematiksel Yaratıcılık ve Sanatsal Düşünce
Eğitim Tarihi:
Ayrı dünyaların ve farklı yaşam biçimlerinin disiplinleri olarak görmeye alıştığımız sanat ve matematik arasındaki karşılıklı etkileşimin ele alınacağı bu derste, saymanın yeni keşfedildiği, mağaraların duvarlarına ilk desenlerin çizildiği tarih öncesi dönemlerden, matematiğin entellektüel bir disipline dönüştüğü Antik Çağ’a; sanatın ve bilimin... Detay..

Görsel Kültür Bu İmge Neyi Anlatıyor ?
Eğitim Tarihi:
Batı uygarlığının kodları büyük ölçüde görsellik üzerine kurulmuş, çeşitli mecralarda farklı yöntemlerle oluşturulan imgeler, kamusal ve özel alanların düzenlenmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Görsel okur-yazarlık, yeni bir imgenin içeriğini, aktardığı anlamı anlayabilme yetisi, insanlık durumunun temel belirleyicilerinden olagelmiştir. Bu... Detay..

Beynim İş Başında
Eğitim Tarihi: 30.04.2016
Beyin nedir, ne değildir? Bugün için bilinen ve sahip olunabilecek en ileri teknolojik cihazın çok daha üzerinde bir yeteneğe sahip olan beynimizi ne kadar tanıyoruz? Elbette bu tanışıklığımızın arttığı oranda istifade şansımızın arttığını biliyoruz. Bu kapsamda planlanan bu sunum ile iş dünyası profesyonellerine kendi beynini ve yönettiği... Detay..

Kim Korkar Finanstan; Finans Okur Yazarlığı
Eğitim Tarihi: 30.04.2016
Temel Finans: Finansal Piyasalar ve Kurumları, Finansal Sistemin Ekonomik Fonksiyonu, Finansal Ürünler, Ekonomik göstergeler, Konjonktürel Dalgalanmalar, İç Ekonomik Dengeler, Dış Ekonomik Dengeler (Dış Ticaret), Devlet Bütçesi/Borçlanması, Finansal Ürünler, Spekülasyon - Manipülasyon Finansal Tablolar & Mali Analiz: Temel Muhasebe... Detay..

Sayfalar