Dr. Âli Yurtsever

Dr. Âli Yurtsever

Ayrıntılar

Türkiye Bilişim Sektörünün kıdemlilerinden olan Dr. Âli Yurtsever, girişimci, yönetici ve danışman kimlikleriyle, 30 yılı aşan bir profesyonel deneyime sahiptir.

Dijital teknolojilere ilişkin kapsamlı bilgi ve deneyimini sanata olan ilgisi ile birleştiren Dr.Yurtsever, sanat, bilim ve teknolojinin kesiştiği disiplinler-arası alanda akademik araştırmalar yapmaya yönelmiştir.

Dr.Yurtsever İstanbul Dijital Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında yer almış, ulusal, uluslararası ve AB destekli sanat ve kültür projeleri yönetmiş, sanat ve teknoloji ilişkisi üzerine atölyeler düzenlemiş, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler yürütmüştür.

Elektrik Mühendisliği lisans, Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans, Sanat ve Tasarım yüksek lisans derecelerine ve Sanat ve Tasarım alanında doktora unvanına sahip olan Âli Yurtsever, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Görsel Kültür, Çağdaş Sanat ve Sanat Eleştirisi üzerine yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.